از نافرمانى خدا در خلوت ها بپرهيزيد، زيرا همان كه گواه است، داورى مى كند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

نهج‌البلاغه پارسی


گردآورنده :شریف رضی

مترجم: سیدجمال‌الدین دین‌پرور

ویراستار :سیروس صدوقی

تهران: بنیاد نهج‌البلاغه، 1384. چاپ اول ویرایش جدید.( چاپ اول: 1379). 856 ص. وزیری.
فارسی ـ عربی.

این کتاب برگردان مفهومی و محتوایی کلام امیرالمومنین علی(ع) به زبان فارسی و بر اساس فرهنگ و ادب ایرانی است. نثر کتاب روان و زود فهم، و حاصل قریب به سی سال ورود کارشناسانه ریاست بنیاد نهج‌ البلاغه آیت‌الله سیدجمال‌الدین دین‌پرور به مطالعات نهج‌البلاغه است.
کتاب با مقدمه مترجم و ترجمه مقدمه علامه شریف رضی آغاز و در سه بخش زیر تنظیم شده است:
بخش 1: خطبه‌ها و فرمانهای امیرمومنان علی (ع)؛
بخش 2: دست‌نبشته‌های مولایمان علی (ع) امیرمومنان؛
بخش 3: سخنان حکمت‌آمیز و پندهای امیرمومنان علی (ع).

مأخذ: کتابخانه بنیاد‌ نهج‌البلاغه