مردم ستمكار را سه نشان است: با سركشى به مافوق خود ستم روا دارد، و به زير دستان خود با زور و چيرگى ستم مى كند، و ستمكاران را يارى مى دهد.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  دانستنی های نهج البلاغه (در کلام اندیشمندان)  >  شهاب الدين محمود آلوسي بغدادي

شهاب الدين محمود آلوسي بغدادي

شهاب الدين محمود آلوسي بغدادي

...نهج البلاغه ، كه حاوي خطبه هاي علي بن ابي طالب است ، پرتوي از نور سخن الهي را دارد و خورشيدي است كه با فصاحت ِ منطق نبوي مي درخشد.

منبع :مصادر نهج البلاغه ، ص 97.