شادى مؤمن در چهرة او ، و اندوه وى در دلش پنهان است، سينه اش از هر چيزى فراخ تر ، و نفس او از هر چيزى خوارتر است. برترى جويى را زشت ، و رياكارى را دشمن مى شمارد، اندوه او طولانى ، و همت او بلند است، سكوتش فراوان ، و وقت او با كار گرفته است، شكر گزار و شكيب
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

شرح خطبة لعلي (عليه السلام)

نويسنده:شيخ علي بن عبدالله بن علي بحراني ( 1319 )
کتاب شناسي:تفسير و بيان يكي از خطبه هاي نهج البلاغه است كه با جمله " من الايمان ما يكون ثابتاً مستقراً في القلوب و منه ما يكون عواري بين القلوب " شروع شده و مؤلف با استفاده از كتب مختلف مخصوصاً شرح ابن ابي الحديد معتزلي بر نهج البلاغه آنرا در چند مقام شرح كرده و در عصر روز يكشنبه 23 جمادي الثاني 1301 تأليف آن به پايان رسيده است . در نسخه حاضر فقط شش مقام آمده است .
آغاز:" الحمد لله الخالق الرازق الذي دحا الارض و بثّ فيها من اصناف الخلائق و خلق فوقهم سبع طرائق " .
خط:نسخ
تاریخ:سده چهاردهم ( در عصر مؤلف )
نسخه‌شناسي مجموعه:عناوين و نشانيها شنگرف ، عناوين با خطى مشكى برفراز آن نيز مشخص شده .
برگ ها:386
توضيحات:فهرست نسخه هاى خطى مركز احياء ميراث اسلامى 1/199 ـ 211 كتابخانه مركز احياء ميراث اسلامى ـ قم 146
صفحه شروع      272
صفحه پایان      302
زبان:عربي
موضوع:ادب
کتابخانه:مركز احياء ميراث اسلامي (قم)