وقتى يكى از كارگزارانِ امام، خانة با شكوهى ساخت به او فرمود) سكه هاى طلا و نقره سر بر آورده خود را آشكار ساختند، همانا ساختن مجلل بى نيازى و ثروتمندى تو را مى رساند.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

رذایل اخلاقی و شیوه‌های مبارزه با آن از دیدگاه امام علی(ع)

پژوهشگر الهه اسکندرفرد

استاد راهنما هادی فنایی‌ نعمت‌سرا،

استاد مشاور محمد مولوی. کارشناسی ارشد. رشته نهج‌البلاغه،‌ گرایش اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی.

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی، گروه علوم قرآن و حدیث.

1390: و، [148]ص.

چکیده مندرج در پایان‌نامه: روح آدمی همچون جسم وی دچار بیماری می‌گردد که این بیماری‌ها به نام «رذایل اخلاقی» معرفی گردیده‌اند؛‌ ابتلا به آن‌ها، خلق و خوی فطری بشر را تغییر داده و در نتیجه، حجاب بصیرت وی می‌گردد و او را به خسران دنیا و آخرت می‌کشاند؛ امیر متقیان علی(ع) دست‌پرورده‌ی مکتب رسول اعظم(ص) معلم اخلاق و اسوه‌ی خودسازی است. او با بیان و رفتار خویش، در طول حیات طیبه‌اش، شیوه‌های پیراسته شدن از صفات رذیله و آراسته شدن به فضایل، و در یک کلام، زیست اخلاقی و مؤمنانه را به بشر تعلیم می‌دهد. این پژوهش سعی بر آن دارد تا در حد امکان به بررسی همه جانبه‌ رذایل اخلاقی از دیدگاه آن حضرت بپردازد؛ تا ما بتوانیم با شناسایی این رذایل در درون خویش گامی به سوی ریشه‌کن کردن آن‌ها و تقرب به خدا و متخلق شدن به اخلاق الهی و رسیدن به کمال انسانیت برداریم؛ لذا مسیری را که این پژوهش در پیش گرفته است، از گذر مفاهیم رذیلت و اخلاق و معیارهای فعل اخلاقی از دیدگاه مولی، عبور کرده، در میدان شناخت نیروهای درونی و قوای مختلف نفسانی، غوطه می‌خورد تا ما بتوانیم با تفحص و تلاش، منشا بیماری‌های درون را از زبان حضرت دریافته، با هوشیاری، خودشناسی، تفکر و مراقبه‌ی دائم به سرمنزل کمال و تعالی برسیم. از آنجا که برای مبارزه هر رذیلتی، باید ریشه‌ی آن را از بین برد، در پایان این پژوهش نمونه‌هایی از رذایل اخلاقی که در راس رذایل بی‌شمار دیگر قرار دارند و شیوه‌های مبارزه با آن‌ها از دیدگاه امام علی(ع) شرح داده شده است.
مأخذ: کتابخانه بنیاد نهج‌البلاغه