روز انتقام گرفتن از ظالم سخت تر از ستمكارى بر مظلوم است
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق

نويسنده:سيد علاءالدين محمد بن ابي تراب گلستانه اصفهاني(1110)
کتاب شناسي:شرح بسيار مفصلي است بر كتاب «نهج البلاغه» كه فقط سه جلد از آن نگاشته شده، و ناتمام بشرح ديگر مؤلف «بهجة الحدائق» پرداخته كه ذكرش به شماره(1089) در همين فهرست رفت، جلد اول اين كتاب از آغاز تا خطبه شقشقيه است كه بتاريخ 1074 پايان يافته، و جلد دوم شرح همان خطبه كه در 1080 تمام شده، و جلد سوم تا خطبه چهاردهم شرح شده و روز جمعه بيست و چهارم ماه رجب 1082 بپايان رسيده است. نسخه حاضر جلد دوم و سوم كتاب است.
خط:نسخ
كاتب:فضل الله بن حسين نائيني
تاریخ:سال 1086
نسخه‌شناسي كتاب:عناوين و نشانيها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده و مختصري حاشيه نويسي دارد، روي برگ اول تملك محمد حسين بن ملك اله و در چند جا مهر مربع «افوض امري الي الله محمد حسين» ديده ميشود، جلد دو رو تيماج رو قرمز پشت مشكي.
برگ ها:248
سطر:24
اندازه:25×18
زبان:عربي
موضوع:ادب
کتابخانه:مرعشي (قم)