اى مردم، بايد خدا شما را به هنگام نعمت همانند هنگامه كيفر ، ترسان بنگرد ، زيرا كسى كه رفاه و گشايش را زمينة گرفتار شدن خويش نداند ، پس خود را از حوادث ترسناك ايمن مى پندارد و آن كس كه تنگدستى را آزمايش الهى نداند پاداشى را كه اميدى به آن بود از دست خواهد
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

امام علی و نظارت مردمی

نویسنده : محمد دشتی
نوشتار نوراني و مبارک و ارزشمندي که در پيش روي داريد، تنها برخي از «الگوهاي رفتاري» آن يگانه بشريّت، باب علم نبيّ،پدر بزرگوار امامان معصوم‏ عليهم السلام،تنها مدافع پيامبر صلي الله عليه وآله وسلم به هنگام بعثت و دوران طاقت فرساي هجرت، و جنگ‏ها و يورش‏هاي پياپي قريش،و نابود کننده خط کفر و شرک و نفاق پنهان،اوّل حافظ و جامع قرآن، و قرآن مجسّم، حضرت اميرالمؤمنين‏ عليه السلام است. که همواره با قرآن بود، و با قرآن زيست و از قرآن گفت، و تا بهشت جاويدان، در کنار چشمه کوثر و پيامبر صلي الله عليه وآله وسلم، وحدتشان جاودانه است.
مطالب و مباحث هميشه نوراني مباحث ياد شده، از نظر کاربردي مهّم و سرنوشت سازند، زيرا تنها جنبه نظري ندارند، بلکه از رفتار و سيره و روشهاي الگوئي امام علي عليه السلام نيز خبر مي‏دهند، دانه هاي انگشت شماري از صدف‏ها و مرواريد هاي هميشه درخشنده درياي علوم نَبَوي است.
از رهنمودها و راهنمائي‏هاي جاودانه عَلَوي است.
از محضر حقّ و حقيقت است و از زلال و جوشش هميشه جاري واقعيّت هاست که تنها نمونه‏هائي اندک از آن مجموعه فراوان و مبارک را در اين جزوات مي‏يابيد و با مطالعه مطالب نوراني آن،از چشمه زلال ولايت مي نوشيد.