بزرگ ترين عيب آن كه چيزى را در خوددارى، بر ديگران عيب بشمار!
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

الگوسازی رفتار مدیران با توجه به نامه‎های حضرت امیرعلیه السلام در نهج البلاغه

 محمود احمد خانی
کلید واژه ها : الگوسازی، رفتار، مدیر، نهج البلاغه
مقطع : کارشناسي ارشد
استاد راهنما : دکتر کاوه فیضی
رشته گرایش :
استاد مشاور : مرحوم حجت الاسلام والمسلمین محمد دشتی
دانشگاه :
استاد ناظر :
واحد :
تاريخ دفاع :

چکيده:
در دین مبین اسلام بسیاری از احکام و عبادات آن جنبة اجتماعی دارد و مدیریت یکی از ارکان مهم اجتماع است. حال با توجه به اهمیت اجتماع در اسلام و گستردگی نقش مدیریت در جامعه درصدد برآمدیم که الگوی مناسب اسلامی را جهت رفتار مدیران استخراج نماییم. در این خصوص، نهج البلاغه که یکی از منابع مهم و اصیل اسلامی است، راهگشای مناسبی بوده است. با توجه به نامه‎های حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه الگوی مناسب اسلامی استخراج شد. با نگاهی گذرا به بعضی از الگوهای رفتاری دانشمدان غربی در صدد مقایسه بین این دو نوع الگو برآمدیم. آنچه در این مقایسه می‎بایست به آن توجه می‎شد، شرایط مکانی و زمانی ارائه این دو نوع الگو بود و آنچه برای ما در این زمان مهم است، توجه به مبانی اسلام و مقررات دینی است . اما این توجه نباید به گونه‎ای باشد که دستاوردهای عظیم مدیریت غربی را به خصوص در صد سالة اخیر نادیده بگیرد. در این پژوهش درصدد برآمدیم که تطابق بین این دو نوع الگو را استخراج نماییم. نتیجة تحقیق این است که الگوی ارائه شده در نهج البلاغه کلی و انسان‎گرا است و از آن جهت به انسان ارزش می‎دهد که شأن والا و کرامت انسانی را در نظر دارد؛ اما الگوهای غربی به انسان توجه می‎کنند تا او هر چه بیشتر و بهتر بتواند در جهت تأمین سود مادّی و منافع مالی خود اقدام کند. حال، هنر مدیر اسلامی در این است که با توجه به موقعیت، شرایط و امکانات موجود در هر سازمان، قوانین مناسب غربی را همراه با توجه به اصول و قوانین اسلامی گزینش کند و در جهت پیشبرد سازمان خود این الگوی مناسب را به کار گیرد. ان شاء الله که در جامعه اسلامی ما با تمسّک به قوانین اسلامی شاهد حضور هر چه بیشتر مدیران موفق و کارآمد باشیم.