بيشترين اوقات زندگى را به زن و فرزندت اختصاص مده ، زيرا اگر زن و فرزندت از دوستان خدا باشند خدا آن ها را تباه نخواهد كرد ، و اگر دشمنان خدايند ، چرا غم دشمنان خدا را مى خوري؟!
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت

خانه  >  دانستنی های نهج البلاغه (در کلام اندیشمندان)  >   استاد محمّدرضا حكيمي ، نويسنده و محقّق

استاد محمّدرضا حكيمي ، نويسنده و محقّق

 استاد محمّدرضا حكيمي ، نويسنده و محقّق می گوید :

كلام جاودانه «نهج البلاغه »، جوششي است از سرچشمه بي انقطاع الهي ، كه به «امر رب ِّ» خود مي جوشد. اين كلام ، تقرير دوباره اي است از حقايق تجسم يافته «قرآن  كريم »، و از علوم «وحي محمّدي » و شناخت هاي قرآن و تعاليم اسلامي .

منبع :كلام جاودانه ، ص 155.