پاكدامنى زيور تهيدستى ، و شكر گزارى زيور بى نيازى (ثروتمندى) است.
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت
سایر مباحث
خطاب به همسران پيامبر و شامل دستورهايي به آنان، عبارتي آمده است كه متفاوت با پس و پيش آن، تركيب «اهل البيت» با خطابي مذكر به كار رفته و بر پايه آن، خداوند اراده كرده است تا پليدي را از مصداق‌هاي آن بزدايد
احترام همسران رسول خدا(صلي الله عليه و اله) بر همه واجب و ازدواج با آنان حرام است؛ چنان‌كه احترام مادر بر هر مسلمان واجب و ازدواج با او حرام است.
پس از مرگ زودهنگام هاشم، گزارشي از فرزندان وجانشينان او در منابع نمي‌يابيم؛ بدين دليل كه آن‌ها در سن طفوليت به سر مي‌برده‌اند و حتي معروف‌ترين آن‌ها عبدالمطلب هنوز به دنيا نيامده بود.
بر پايه روايت‌هاي نبوي و سخنان امامان معصوم: و نيز در كاربرد مردم مدينه، احد نماد پايداري و استواري، بزرگي، سنگيني، ماندگاري و مانند آن است. در روايتي از امير مؤمنان(عليه السلام) هر كس دو سوم شب را نماز شب بگزارد، ثوابش در بهشت 10 ‌بار سنگين‌تر از احد شمرده شده است.
اميه با عبدالمطلب بن هاشم و برخي اشراف و شعراي عرب در ديدار با سيف بن ذي يزن حاكم يمن اشاره دارند كه بر حبشه پيروز شده بود. اين ديدار دو سال بعد از ولادت پيامبر گرامي(صلي الله عليه و آله) رخ داده است.
سرانجام دنيا روشن است و به انسان‌هاي مؤمن و صالح بشارت جانشيني خداوند در روي زمين، استقرار دين خداپسند در جهان، دستيابي به امنيت كامل و نابودي شرك داده شده است
در برخي روايت‌ها «بيت الله» بر مسجد الاقصي اطلاق شده است.در منابع و فرهنگ اسلامي، «بيت الله» بيو به دليل كثرت كاربرد دانسته و گروهي ديگر، آن را علم جنس و به معناي كلي مسجد مي‌دانند كه كعبه بارزترين مصداق آن است.
مشركان كه ورود پيامبر با بسياري از يارانش به مكه را شكستي براي خود مي‌دانستند، بر آن شدند تا مانع ورود مسلمانان به مكه شوند و سپاهياني بدين منظور آماده كردند و بيرون مكه براي رويارويي با مسلمانان آماده شدند.
اين منطقه با آب‌هاي خليج فارس و درياي عمان از سمت شرق، اقيانوس هند از جنوب، و درياي سرخ ازجهت غرب احاطه شده است و بر اين اساس، بايد شبه جزيره نام گيرد؛ ولي به دليل قرار داشتن رودهايي چون فرات در شمال آن، جزيره خوانده شده است.
علت نامگذاري از اين جهت به آن يمانى مى ‏گويند كه به سمت يمن بوده و جهت قبله اهل يمن به ناحيه اين ركن است.

Pages