(عبدالله بن عباس در مسئله اى نظر داد كه امام آن را قبول نداشت و فرمود) بر تو است كه رأى خود را به من بگويى، و من باى پيرامون آن بينديشم ، آنگاه اگر خلاقى نظر تو فرمان دادم بايد اطاعت كني!
مرکز جهانی اطلاع رسانی آل البیت
در کلام اندیشمندان
...نهج البلاغه ، كه حاوي خطبه هاي علي بن ابي طالب است ، پرتوي از نور سخن الهي را دارد و خورشيدي است كه با فصاحت ِ منطق نبوي مي درخشد.
كلام جاودانه «نهج البلاغه »، جوششي است از سرچشمه بي انقطاع الهي ، كه به «امر رب ِّ» خود مي جوشد. اين كلام ، تقرير دوباره اي است از حقايق تجسم يافته «قرآن كريم »، و از علوم «وحي محمّدي » و شناخت هاي قرآن و تعاليم اسلامي .
من از آغاز، علاقه بسياري به نهج البلاغه داشتم و هرگاه كه غمگين مي شدم ، مطالعه اين كتاب ، آرامش روحي عجيبي به من مي داد، طوري كه تمام غم هايم را فراموش مي كردم ...
«نهج البلاغه »، كتابي است كه گويي خداوند الفاظش را به وسيله آيات كتاب آسماني (قرآن ) به گوهر آراسته است . (اين كتاب ) حاوي حكمت هايي (پر بها) همانند درّ است كه گفتارش صادق است و فرقي ميان آن دو نيست جز آنكه اين كتاب (نهج البلاغه ) فرو فرستاده نشده است .
آن روز كه نهج البلاغه علي بن ابيطالب (ع) بيطرفانه و با دقّت رسيدگي شود، از تمام مكتب هاي اجتماعي و اخلاقي و اقتصادي و فلسفي بي نياز خواهيم شد.
و اين براي يك فيلسوف ، بزرگ ترين درس است كه بايد در هر زمينه ادب علمي خود را حفظ نمايد و اگر به يك ابتكار علمي دست يافت در برابر استاد اظهار وجود ننمايد، و اين خود بزرگ ترين روش اخلاق فلسفي است كه در برابر يك كشف علمي خود را نبازد و اين بزرگ ترين درسي است كه از نهج البلاغه يك فيلسوف مي تواند استفاده نمايد.
اين كتاب نهج البلاغه كه حاوي خطبه ‌هاي امام علي بن ابيطالب است، پرتوي از نور سخن الهي دارد، و خورشيدي است كه با فصاحت منطق نبوي مي‌درخشد.
علي ( عليه السلام ) همه قرآن را حفظ كرده بود، و از اسرارش آگاه بود و قرآن با خون و گوشت او در آميخته بود، اين حقيقت را كسي در مي‌يابد كه نهج البلاغه مطالعه كنند.
امام علی (ع) تنها در میدان جنگ قهرمان نبود، در همه جا قهرمان بود: در صفای دل، پاکی وجدان، جذابیت سحر آمیز بیان، انسانیت واقعی، حرارت ایمان، آرامش شکوهمند، یاری مظلومان، تسلیم حقیقت بودن در هر نقطه و هر جا که رخ بنماید. او در همه این میدان ها قهرمان بود
من اعتقاد دارم كه مطالعه كتاب نهج البلاغه، روح شهامت و مردانگي و عظمت نفس را تقويت مي‌كند، زيرا از روح پرتواني صادر شده است كه در دشواريها با همت شيروار خود مواجه مي‌گشت.

Pages